ППМ

Испити у оквиру програма за стицање ППМ компетенција биће одржани 09.09. 2017.

Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведеног датума, и то путем мејла – sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs са јасном назнаком предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника. Такође, молимо кандидате којима је истекао рок за полагање испита (годину дана од дана пријављивања на програм) да обнове свој статус редовног полазника програма. За све детаљније информације обратити се Соњи Костовић.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 24. 06. 2017.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ биће одржан 24. 06. 2017. у 09.30h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ биће одржан 24. 06. 2017. у 09.30h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА биће одржан 24. 06. 2017. у 09.30h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ биће одржан 24. 06. 2017. у 10.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 10. 06. 2017.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ биће одржан 10. 06. 2017. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ биће одржан 10. 06. 2017. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА биће одржан 10. 06. 2017. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ биће одржан 10. 06. 2017. у 11.00h, учионица бр. 314.

 

Објављено под ППМ