Процедура пријаве и полагање испита

  • Полазник уписује цео програм. Уколико је кандидат у току својих студија положио неке испите (или делове испита) који су предвиђени Програмом, постоји могућност да му исти буду признати, али под условом да кандидат приложи на увид уверење о положеним испитима, као и да предметном наставнику донесе на увид програм датог предмета.
  • Предвиђено је да се испити одржавају суботом, а динамика ће бити одређена у зависности од броја пријављених кандидата. Обавештење о датуму одржавања испита биће благовремено истакнуто на сајту Центра за усавршавање наставника.
  • Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре предвиђених датума испита, и то путем имејла stefan.ninkovic@ff.uns.ac.rs са јасном назнаком датума и испита који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.
  • Полазници прво полажу четири обавезна предмета: Увод у лидерство у образовању, Управљање образовним институцијама, Педагошко лидерство и Развој људи у организацији, а након тога Управљање подацима и пројектима.
  • Испити се полажу комисијски.
  • На испит обавезно понети неки идентификациони документ (лична карта, пасош…).
  • О предиспитним обавезама, као и начину полагања испита, кандидат се договора са сваким предметним наставником.
  • Полазник уписује цео програм који траје годину дана од дана уписа. Кандидати уписани на Програм могу да продуже статус активног полазника на још годину дана уплатом у износу од 12.000,00 din (10.000,00 + 20% обавезан ПДВ).
  • Уколико се догоди да полазник не положи одређени испит, омогућено му је да још два пута изађе на тај испит, а сваки наредни излазак на испит се плаћа накнадно – 1440,00 дин (1200,00 + 20% обавезан ПДВ).
  • Након обављених свих обавеза, тј. положених свих испита, кандидат ће у року од неколико дана добити Уверење о завршеном програму. Уверење се подиже лично у служби за општа и правна питања (канцеларија бр. M9).