Хрватски контакт

Кontakt osoba: Željko Milanovićzeljko@ff.uns.ac.rs

Perica Vujić, prof.

perica.vujic@ff.uns.ac.rs

Lektorat hrvatskoga jezika i književnosti

Hrvatski jezik I i II
lektor hrvatskoga jezika i književnosti (dr. sc. Perica Vujić, prof.)
Hrvatska dječja književnost
lektor hrvatskoga jezika i književnosti (dr. sc. Perica Vujić, prof.)
Hrvatska kultura i društvo
lektor hrvatskoga jezika i književnosti (dr. sc. Perica Vujić, prof.)
Metodika – hrvatski jezik u nastavi i predškolskome odgoju
lektor hrvatskoga jezika i književnosti (dr. sc. Perica Vujić, prof.)