ППМ консултације

Координатор програма – Проф. др Слађана Зуковић
тел. 063/537-161
ppm@ff.uns.ac.rs, sladjana.zukovic@ff.uns.ac.rs

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ:

ПЕДАГОГИЈА
Проф. др Слађана Зуковић
sladjana.zukovic@ff.uns.ac.rs
Проф. др Јована Милутиновић
jovanajm@ff.uns.ac.rs
– ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ доступни су на линку

ПСИХОЛОГИЈА
– консултације везане за део Педагошка психологија:
Проф. др  Јасмина Коџопељић
jasmina.kodzopeljic@ff.uns.ac.rs
Доц. др Јасмина Пекић
jpekic@ff.uns.ac.rs

 – консултације везане за део Развојна психологија:
Проф. др Марија Зотовић
zotovic@ff.uns.ac.rs
Доц. др Јелица Петровић
jelica.petrovic@ff.uns.ac.rs
Доц. др Ивана Михић
imihic@ff.uns.ac.rs

– ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ доступни су на линку

МЕТОДИКА НАСТАВНОГ РАДА и МЕТОДИЧКА ПРАКСА
Проф. др Бранка Јакшић Провчи

bjprovci@ff.uns.ac.rs – послати мејлом захтев за практикум, литературу и обавештења о Методици наставног рада и Методичкој пракси.