ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање ППМ компетенција

Датуми предвиђени за одржавање испита:

  • Фебруар – 08. 02. 2020.
  • Март – 14. 03. 2020.

Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведених датума, и то путем мејла – alanovic@ff.uns.ac.rsса јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника. Молимо кандидате да воде рачуна о предвиђеном року за пријављивање испита, јер пријаве које пристигну након објављеног распореда испита на сајту Центра неће бити накнадно унете у записник, што значи да кандидат мора чекати следећи рок за полагање испита.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 14. 12. 2019.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 14. 12. 2019. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  14. 12. 2019. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 14. 12. 2019. у 9.30h, кабинет бр. 315. Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 14. 12. 2019. у 11.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 26. 10. 2019.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 26. 10. 2019. у 9.30h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  26. 10. 2019. у 09.30h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 26. 10. 2019. у 9.30h, кабинет бр. 315. Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 26. 10. 2019. у 11.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ