Обавештење за полазнике свих програма којe реализујe Центaр за усавршавање наставника и образовање током читавог живота

  • У складу са мерама донетим проглашавањем ванредног стања у Републици Србији, одржавање испита одлаже се док се за то не стекну одговарајући услови.
  • Статус полазника програма биће продужен за период трајања ванредног стањa.
  • Консултације са предметним наставницима, око начина припремања испита и добијања наставних садржаја, можете обављати електронским путем.
  • Све информације о даљој динамици рада Центра и терминима организације испита биће благовремено постављене на сајт Центра за усавршавање наставника и образовање током читавог живота.

                                                                            У име Програмског већа Центра

Проф. др Бранка Јакшић Провчи, управница Центра

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 14. 03. 2020.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 14. 03. 2020. у 10.30h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  14. 03. 2020 у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 14. 03. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 14. 03. 2020. у 12.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 08. 02. 2020.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 08. 02. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  08. 02. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 08. 02. 2020. у 10.30h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 08. 02. 2020. у 11.30h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ