ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање ППМ компетенција

Испити из Педагогије, Психологије, Методике наставног рада и Методичке праксе биће одржани 03. 10. 2020.

Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведеног датума, и то путем мејла – alanovic@ff.uns.ac.rsса јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.

Молимо кандидате да воде рачуна о предвиђеном року за пријављивање испита, јер пријаве које пристигну након објављеног распореда испита на сајту Центра неће бити накнадно унете у записник, што значи да кандидат мора чекати следећи термин за полагање испита.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 05. 09. 2020.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 05. 09. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 05. 09. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 05. 09. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 241.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 05. 09. 2020. у 11.00h, учионица бр. 202.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 11. 07. 2020.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 11. 07. 2020. у 09.00h, кабинет бр. 146.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 11. 07. 2020. у 09.30h, кабинет бр. 142.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 11. 07. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 241.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 11. 07. 2020. у 12.00h, учионица бр. 202.

Објављено под ППМ