СКН контакт

Информације о испитима и наставницима и консултацијама

Проф. др Душанка Звекић Душановић
e-mail: dusa@neobee.net,  dusazd@ff.uns.ac.rs
предмети: Методика са основама глотодидактике,Теорија језика у контакту,Српски језик у контакту са мађарским (словачким/ русинским/ румунским…), Методичка пракса

Проф. др Бранка Јакшић Провчи
e-mail: bjprovci@ff.uns.ac.rs
телефон: 063/ 8 221 305
предмет: Методика наставе српског језика и књижевности

Проф. др Миливој Ненин
телефон: 063/471-885
предмет: Књижевне везе (српске са мађарском/ словачком/ русинском/ румунском…)

Проф. др Оливера Радуловић
e-mail: oliveraradulovic.ff@gmail.com
телефон: 064/282-6444
предмет: Српски књижевни канон, одабрана поглавља

Мирјана Алановић
е-mail: alanovic@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/485 3897