СКН контакт

Координаторке програма
проф. др Душанка Звекић-Душановић       dusazd@ff.uns.ac.rs
проф. др Јелена Редли                                  redli@ff.uns.ac.rs

Методика с основама глотодидактике
проф. др Душанка Звекић-Душановић       dusazd@ff.uns.ac.rs
проф. др Јелена Редли                                  redli@ff.uns.ac.rs
проф. др Јасмина Дражић                            jasmina@ff.uns.ac.rs

Методика наставе српског као нематерњег језика
проф. др Душанка Звекић-Душановић       dusazd@ff.uns.ac.rs
проф. др Јелена Редли                                  redli@ff.uns.ac.rs
проф. др Јасмина Дражић                            jasmina@ff.uns.ac.rs

Теорија језика у контакту
проф. др Душанка Звекић-Душановић       dusazd@ff.uns.ac.rs
проф. др Јелена Редли                                  redli@ff.uns.ac.rs
проф. др Јасмина Дражић                            jasmina@ff.uns.ac.rs

Методика наставе књижевности и српског језика
проф. др Оливера Радуловић                      olivera.radulovic@ff.uns.ac.rs
проф. др Јелена Редли                                  redli@ff.uns.ac.rs
проф. др Гордана Штасни                            gordanastasni@ff.uns.ac.rs

Српски књижевни канон – одабрана поглавља
проф. др Оливера Радуловић                      olivera.radulovic@ff.uns.ac.rs
проф. др Зорица Хаџић                                zorica.hadzic@ff.uns.ac.rs
проф. др Невена Варница                            nevena@ff.uns.ac.rs

Српски језик у контакту с мађарским/словачким/румунским/русинским…
проф. др Душанка Звекић-Душановић       dusazd@ff.uns.ac.rs
проф. др Јелена Редли                                  redli@ff.uns.ac.rs
проф. др Ана Макишова                              makisova@ff.uns.ac.rs
проф. др Лаура Спариосу    `                       laura.spariosu@ff.uns.ac.rs
мср Александар Мудри                                mudrisasa@ff.uns.ac.rs

Књижевне везе – српске са мађарском/словачком/румунском/русинском..
проф. др Невена Варница                            nevena@ff.uns.ac.rs
проф. др Зорица Хаџић                                zorica.hadzic@ff.uns.ac.rs

Методичка пракса
проф. др Душанка Звекић-Душановић       dusazd@ff.uns.ac.rs
проф. др Јелена Редли                                  redli@ff.uns.ac.rs
проф. др Јасмина Дражић                            jasmina@ff.uns.ac.rs

Термини консултација налазе се на сајту Филозофског факултета.