О НАМА

  • Програмско веће Центра за усавршавање наставника чине четири наставника – др Оливера Кнежевић Флорић, др Бранка Јакшић Провчи, др Јасмина Коџопељић и др Слађана Зуковић.
  • управница Центра је од 2013. проф. др Бранка Јакшић Провчи
  • Историјат Центра: Центар за усавршавање наставника Филзофског факултета у Новом Саду настао је 2007. Тадашња управница била је др Љиљана Петровачки. Центар је организовао неколико семинара, претежно из српског језика и књижевности:
  1. Пројекат Центра за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду: «Неговање српског језика и књижевности», Нови Сад, 2007.
  2. акредитовани семинар: Функционално повезивање наставе Српског језика и књижевности (Каталог програма стручних усавршавања запослених у образовању и васпитању www.zuov.gov.rs), 16. април 2010.

После прекида Центар за образовање наставника поново је активиран у јесен 2013. године.

Презентација Центра