О НАМА

  • Програмско веће Центра за усавршавање наставника чине четири наставника – др Оливера Кнежевић Флорић, др Радмила Бодрич, др Јасмина Коџопељић и др Слађана Зуковић.
  • Управница Центра је од 2021. проф. др Радмила Бодрич.
  • Историјат Центра: Центар за усавршавање наставника Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду настао је 2007. Тадашња управница била је др Љиљана Петровачки. Центар је организовао неколико семинара, претежно из српског језика и књижевности:
  1. Пројекат Центра за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду: «Неговање српског језика и књижевности», Нови Сад, 2007.
  2. акредитовани семинар: Функционално повезивање наставе Српског језика и књижевности (Каталог програма стручних усавршавања запослених у образовању и васпитању www.zouv.gov.rs), 16. април 2010.

После прекида, Центар за усавршавање наставника поново је активиран у јесен 2013. године. Управница Центра је од 2013. била проф. др Бранка Јакшић Провчи.

Презентација Центра