Документација за упис

  • оригинал на увид и фотокопиjа дипломе или уверења о завршеним студијама
  • кратка биографија
  • уплатница на износ од 10.000,00 динара (прва рата школарине кратког програма) на жиро рачун 840-1712666-26, број модела  97 и позив на број  938004765

Контакт: Стефан Нинковић, тел: 064/3169270
е-mail: stefan.ninkovic@ff.uns.ac.rs