ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 06. 04. 2024.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  06.04.2024. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 06.04.2024.  у 09.30h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 06.04.2024.  у 10.30h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 06.04.2024.  у 11.00, учионица бр. 314.