ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 11. 07. 2020.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 11. 07. 2020. у 09.00h, кабинет бр. 146.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 11. 07. 2020. у 09.30h, кабинет бр. 142.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 11. 07. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 241.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 11. 07. 2020. у 12.00h, учионица бр. 202.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 13. 06. 2020.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 13. 06. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  13. 06. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 13. 06. 2020. у 11.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 13. 06. 2020. у 12.00h, учионица бр. 202.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање ППМ компетенција

Датуми предвиђени за одржавање испита:

  • Јун – 13.06.2020.
  • Јул – 11.07.2020.
  • Септембар – 05.09.2020.

Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведених датума, и то путем мејла – alanovic@ff.uns.ac.rsса јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.

Молимо кандидате да воде рачуна о предвиђеном року за пријављивање испита, јер пријаве које пристигну након објављеног распореда испита на сајту Центра неће бити накнадно унете у записник, што значи да кандидат мора чекати следећи рок за полагање испита.

Такође, молимо кандидате да се придржавају обавезних превентивних мера на Филозофском факултету. http://www.ff.uns.ac.rs/sr/vesti/2020/05/obavezne-preventivne-mere-na-filozofskom-fakultetu

Објављено под ППМ