Хрватски процедура пријаве и полагања испита

Документација за упис:

 • оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о заврсеним студијама
 • кратка биографија
 • уплатница на износ од 35.000,00 динара на жиро рачун

 840-1712666-26, број модела 97 и позив на број 938004765
(са назнаком на који програм се полазник уписује)

 • Полазник уписује цео програм који траје годину дана од дана уписа.
 • Уколико је кандидат у току својих основних студија положио неке испите (или делове испита) који су предвиђени Програмом, постоји могућност да му буду признати, уколико приложи на увид уверење о положеним испитима и увид програма тог предмета.
 • Време одржавања испита – у договору са предметним професором.

Испит је потребно пријавити недељу дана пре предвиђених датума испита, и то путем мејла – alanovic@ff.uns.ac.rs са јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже.

  • На испит понети неки идентификациони документ (лична карта, пасош…).
  • Уколико се догоди да полазник не положи одређени испит, омогућено му је да још два пута изађе на исти испит, после три покушаја испит се плаћа (1200 дин).
 • Након обављених обавеза, кандидат ће у року од неколико дана добити Уверење о завршеном програму. Уверење се подиже лично у служби за општа и правна питања (канцеларија бр. 18).