ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција

Рок за завршетак свих предвиђених обавеза у оквиру Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција ограничен је на период од једне календарске године од године уписа. Кандидати уписани на Програм могу да продуже статус активног полазника на још годину дана уплатом у износу од
12 000,00 din (10 000,00 + 20% obavezan PDV).

Уплате се врше на жиро рачун 840-1712666-26, број модела 97 и позив на број  938004765.

Документација за упис
Програм
Процедура пријаве и полагање испита
Консултације