ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција

Рок за завршетак свих предвиђених обавеза у оквиру Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција ограничен је на период од једне календарске године од године уписа. У складу са одлуком Савета Филозофског факултета број 02-324/1, одржаног дана 25.5.2016. године, кандидати уписани на Програм за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција пре 1. октобра 2015. године могу да продуже статус активног полазника Програма, уплатом у износу од 10.000,00 динара, којом им се статус продужава на још годину дана.

Уплате се врше на жиро рачун 840-1712666-26, број модела 97 и позив на број  938004765.

Документација за упис
Програм
Процедура пријаве и полагање испита
Консултације