Семинар Савремена историографија у настави историје. Методички приступ

Дана 20. и 21. маја 2017. године, у суботу и недељу, у 9.00 часова, на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, у организацији Центра за усавршавање наставника и образовање током читавог живота, одржаће се семинар Савремена историографија у настави историје. Методички приступпод ЗУОВ каталошким бројем 150.