ППМ процедура пријаве и полагање испита

– Полазник уписује цео програм. Уколико је кандидат у току својих основних студија положио неке испите (или делове испита) који су предвиђени Програмом, постоји могућност да му исти буду признати, али под условом да кандидат приложи на увид уверење о положеним испитима, као и да предметном наставнику донесе на увид програм датог предмета.
– Време одржавања испита – предвиђено је да се испити одржавају суботом, а динамика ће бити одређена у зависности од броја пријављених кандидата. Обавештење о датуму одржавања испита биће благовремено истакнуто на сајту Центра за усавршавање наставника.

Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре предвиђених датума испита, и то путем мејла –  alanovic@ff.uns.ac.rs са јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.

– Полазници прво полажу Педагогију и Психологију, а након тога Методику наставног рада и Методичку праксу.
– Испити се полажу комисијски
– На испит обавезно понети неки идентификациони документ (лична карта, пасош…).
– Испит из Педагогије, Психологије и Методике наставног рада се полаже усмено – два питања.
– Испит из Методичке праксе – за овај предмет кандидат израђује елаборат, тј. детаљно разрађену припрему за један наставни час. Обавеза кандидата је да на испит донесе три штампана примерка елабората. На испиту, кандидат усмено и уз Power point презентацију (не дуже од 10 мин.) представља свој елаборат.
– Полазник уписује цео програм који траје годину дана од дана уписа. Кандидати уписани на Програм могу да продуже статус активног полазника на још годину дана уплатом у износу од 12 000,00 din (10 000,00 + 20% obavezan PDV).
– Уколико се догоди да полазник не положи одређени испит, омогућено му је да још два пута изађе на тај испит, а сваки наредни излазак на испит се плаћа накнадно – 1440,00 дин (1200,00  + 20% obavezan PDV).
– Након обављених свих обавеза, тј. положених свих испита, кандидат ће у року од неколико дана добити Уверење о завршеном програму. Уверење се подиже лично у служби за општа и правна питања (канцеларија бр. M9).