Распоред консултација

Увод у лидерство у образовању
Проф. др Оливера Кнежевић Флорић
flovera@ff.uns.ac.rs
доц. др Стефан Нинковић
stefan.ninkovic@ff.uns.ac.rs
Термини консултација доступни су на линку.

Управање образовним институцијама
доц. др Стефан Нинковић
stefan.ninkovic@ff.uns.ac.rs
Термини консултација доступни су на линку.

Педагошко лидерство
Проф. др Слађана Зуковић
sladjana.zukovic@ff.uns.ac.rs
др Сенка Слијепчевић
senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs
Термини консултација доступни су на линку.

Развој људи у организацији
проф. др Борис Попов
boris.popov@ff.uns.ac.rs
Термини консултација доступни су на линку.

Управљање подацима и пројектима
Проф. др Оливера Кнежевић Флорић
flovera@ff.uns.ac.rs
доц. др Стефан Нинковић
stefan.ninkovic@ff.uns.ac.rs
Термини консултација доступни су на линку.