ппм

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 25. 06. 2022.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  25. 06. 2022. у 09.00h, кабинет бр. 142.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 25. 06. 2022. у 09.30h учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 25. 06. 2022. у 10.00h, учионица бр. 202.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 07. 05. 2022.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  07. 05. 2022. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 07. 05. 2022. у 09.30h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 07. 05. 2022. у 10.00h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 07. 05. 2022. у 11.00h, учионица бр. 202.

Објављено под ППМ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЛАЗНИКЕ ПРОГРАМА ЗА СТИЦАЊЕ ППМ КОМПЕТЕНЦИЈА

Датуми предвиђени за одржавање испита у наредном периоду:

  • MАЈ07.05.2022.
  • ЈУН 25.06.2022.

Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведених датума, и то путем мејла – alanovic@ff.uns.ac.rsса јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.

Молимо кандидате да воде рачуна о предвиђеном року за пријављивање испита, јер пријаве које пристигну након објављеног распореда испита на сајту Центра неће бити накнадно унете у записник, што значи да кандидат мора чекати следећи рок за полагање испита.

Објављено под ППМ