ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 22. 10. 2022

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  22.10. 2022. у 10.30h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 22.10.2022. у 09.30h,, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 22.10.2022. у 10.30h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 22.10. 2022. у 11.00h, учионица бр. 202.

Објављено под ППМ

ППМ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЛАЗНИКЕ ПРОГРАМА ЗА СТИЦАЊЕ ППМ КОМПЕТЕНЦИЈА

Датуми предвиђени за одржавање испита у наредном периоду:

  • Октобар – 22.10.2022.
  • Децембар – 10.12.2022.

Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведених датума, и то путем мејла – alanovic@ff.uns.ac.rsса јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника. Молимо кандидате да воде рачуна о предвиђеном року за пријављивање испита, јер пријаве које пристигну након објављеног распореда испита на сајту Центра неће бити накнадно унете у записник, што значи да кандидат мора чекати следећи рок за полагање испита.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 10. 09. 2022.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  10.09. 2022. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 10.09.2022. у 10.00h,, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 10.09.2022. у 10.00h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 10.09. 2022. у 11.00h, учионица бр. 202.

Објављено под ППМ