ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 23. 06. 2018.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 23. 06. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  23. 06. 2018. у 09.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 23. 06. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 23. 06. 2018. у 11.30h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 09. 06. 2018.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 09. 06. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  09. 06. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 09. 06. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 09. 06. 2018. у 11.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ

ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 12. 05. 2018.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 12. 05. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  12. 05. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 12. 05. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 12. 05. 2018. у 11.00h, учионица бр. 314.

Објављено под ППМ