ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 09. 09. 2023.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  09.09.2023. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 09.09.2023. у 10.00h, кабинет бр. 146.