ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 05. 02. 2022.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  05. 02. 2022. у 10.00h, учионица бр. 202.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 05. 02. 2022. у 10.00h, учионица бр. 109.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 05. 02. 2022. у 10.00h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 05. 02. 2022. у 11.30h, учионица бр. 202.