ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 26. 03. 2022.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  26. 03. 2022. у 10.30h, учионица бр. 202.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 26. 03. 2022. у 09.00h, учионица бр. 109.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 26. 03. 2022. у 09.30h, учионица бр. 314. Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 26. 03. 2022. у 11.00h, учионица бр. 202.