ППМ

Датуми предвиђени за одржавање испита у оквиру програма за стицање ППМ компетенција

  • МАРТ – 17. 03. 2018.
  • АПРИЛ – 14. 04. 2018.
  • МАЈ – 12. 05. 2018.
  • ЈУН – 09.  06. 2018. и 23. 06. 2018.
  • Информације о евентуалним променама предвиђених датума за полагање испита биће благовремено објављене на сајту Центра за усавршавање наставника.
  • Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведених датума, и то путем мејла – sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs са јасном назнаком датума и предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.