ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 24. 02. 2018.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 24. 02. 2018. у 10.00 h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  24. 02. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА –  24. 02. 2018. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ –  24. 02. 2018. у 12.00h, учионица бр. 314.