ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 21. 10. 2023.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  21.10.2023. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 21.10.2023. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА –21.10.2023. у 10.00h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 21.10.2023. у 11.00h, учионица бр. 314.