ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 04. 02. 2023.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  04.02.2023. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 04.02.2023. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 04.02.2023. у 10.00h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 04.02.2023. у 11.00h, учионица бр. 314.