ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 12. 12. 2020.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 12. 12. 2020. у 09.30h, учионица бр. 109.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 12. 12. 2020. у 10.00h, учионица бр. 202.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 12. 12. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 12. 12. 2020. у 11.00h, учионица бр. 202.