ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких комптенција

Полагање испита у септембру ће бити 08.09. 2018. 

  • Пријављивање за полагање одређеног испита потребно је извршити недељу дана пре наведеног датума, и то путем мејла – sonja.kostovic@ff.uns.ac.rs са јасном назнаком предмета који кандидат планира да полаже. На основу списка пријављених кандидата, биће направљен распоред испита (тачно време, просторије) који ће благовремено (најкасније дан-два пре испита) бити истакнут на сајту Центра за усавршавање наставника.