ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за  03.12.2016.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ биће одржан 03.12.2016. u 10.00h, кабинет бр. 142.
Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ биће одржан 03.12.2016. u 10.00h, кабинет бр. 146.
Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА биће одржан 03.12.2016. u 9.30h, кабинет бр. 315.
Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ биће одржан 03.12.2016. u 11.00h, учионица бр. 314.