ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 24. 06. 2017.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ биће одржан 24. 06. 2017. у 09.30h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ биће одржан 24. 06. 2017. у 09.30h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА биће одржан 24. 06. 2017. у 09.30h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ биће одржан 24. 06. 2017. у 10.00h, учионица бр. 314.