Методички семинар за наставнике руског језика и књижевности

Пријављивање за семинар:
контакт особа: Маја Крстић, maja.krstic@ff.uns.ac.rs
Број телефона: 065 855 54 85
жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад 840-1712666-26
позив на број 97  968004764
Методички семинар за наставнике руског језика и књижевности,  749

Програм семинара: Методички семинар за наставнике руског језика и књижевности
Време одржавања:

Захтев за предрачун треба да садржи:
– назив школе и име полазника семинара
– ПИБ школе
– износ који треба уплатити и назив семинара
– жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад  840-1712666-26,
позив на број: 968004764
Послати на email adresu: slavko@ff.uns.ac.rs