Унапређење примене тестова знања у настави

Пријављивање за семинар:
контакт особа: Бојан Јаничић, janicic@ff.uns.ac.rs
Број телефона: 060 04 65 049
жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад 840-1712666-26
позив на број 97  968004764
Унапређење примене тестова знања у настави, 459

Програм семинара: Унапређење примене тестова знања у настави
Време одржавања:
4. и 5. марта 2017.

Захтев за предрачун треба да садржи:
– назив школе и име полазника семинара
– ПИБ школе
– износ који треба уплатити и назив семинара
– жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад  840-1712666-26,
позив на број: 968004764
Послати на email adresu: slavko@ff.uns.ac.rs