Савремена историографија у настави историје. Методички приступ

Пријављивање за семинар:
контакт особа: Светозар Бошков,  svetozarboskov@ff.uns.ac.rs,
Број телефона: 069 123 76 58
жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад 840-1712666-26
позив на број 97   968004764
Савремена историографија у настави историје. Методички приступ, 150

Програм семинара: Савремена историографија у настави историје. Методички приступ
Време одржавања:

Захтев за предрачун треба да садржи:
– назив школе и име полазника семинара
– ПИБ школе
– износ који треба уплатити и назив семинара
– жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад  840-1712666-26,
позив на број: 968004764
Послати на email adresu: slavko@ff.uns.ac.rs