ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 10.12.2022.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 10.12.2022. у 09.30h, учионица бр. 202.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 10.12.2022. у 10.30h,учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 10.12. 2022. у 11.00h, учионица бр. 314.