ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 22. 10. 2022

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  22.10. 2022. у 10.30h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 22.10.2022. у 09.30h,, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 22.10.2022. у 10.30h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 22.10. 2022. у 11.00h, учионица бр. 202.