ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 10. 09. 2022.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  10.09. 2022. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 10.09.2022. у 10.00h,, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 10.09.2022. у 10.00h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 10.09. 2022. у 11.00h, учионица бр. 202.