ппм

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 25. 06. 2022.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  25. 06. 2022. у 09.00h, кабинет бр. 142.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 25. 06. 2022. у 09.30h учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 25. 06. 2022. у 10.00h, учионица бр. 202.