ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 07. 05. 2022.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  07. 05. 2022. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 07. 05. 2022. у 09.30h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 07. 05. 2022. у 10.00h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 07. 05. 2022. у 11.00h, учионица бр. 202.