ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 04. 12. 2021.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  04. 12. 2021. у 09.30h, учионица бр. 202.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 04. 12. 2021. у 09.00h, учионица бр. 109.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 04. 12. 2021. у 10.00h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 04. 12. 2021. у 11.00h, учионица бр. 202.