ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 23. 10. 2021. 

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ –  23. 10. 2021. у 10.00h, учионица бр. 202. 

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 23. 10. 2021. у 10.00h, учионица бр. 109. 

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 23. 10. 2021. у 10.30h, учионица бр. 314. 

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 23.10. 2021. у 11.00h, учионица бр. 202.