ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 30. 01. 2020.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 30. 01. 2020. у 10.00h, учионица бр. 109.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 30. 01. 2020. у 10.00h, учионица бр. 202.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 30. 01. 2020. у 10.00h, учионица бр. 314.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 30. 01. 2020. у 11.00h, учионица бр. 202.