ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 11. 07. 2020.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ – 11. 07. 2020. у 09.00h, кабинет бр. 146.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 11. 07. 2020. у 09.30h, кабинет бр. 142.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 11. 07. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 241.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 11. 07. 2020. у 12.00h, учионица бр. 202.