ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 08. 02. 2020.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 08. 02. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  08. 02. 2020. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 08. 02. 2020. у 10.30h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 08. 02. 2020. у 11.30h, учионица бр. 314.