ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 26. 10. 2019.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 26. 10. 2019. у 9.30h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  26. 10. 2019. у 09.30h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 26. 10. 2019. у 9.30h, кабинет бр. 315. Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 26. 10. 2019. у 11.00h, учионица бр. 314.