ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 21. 09. 2019.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ – 21. 09. 2019. у 9.30h, кабинет бр. 142.

Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ –  21. 09. 2019. у 10.00h, кабинет бр. 146.

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА – 21. 09. 2019. у 10.00h, кабинет бр. 315.

Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ – 21. 09. 2019. у 11.30h, учионица бр. 314.