ППМ

Обавештење за полазнике Програма за стицање педагошких, психолошких и методичких компетенција који су пријавили испите за 14.01.2017.

Испит из ПЕДАГОГИЈЕ биће одржан 14.01.2017. у 10.00h, кабинет бр. 142.
Испит из ПСИХОЛОГИЈЕ биће одржан 14.01.2017. у 10.30h, кабинет бр. 146.
Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВНОГ РАДА биће одржан 14.01.20176. у 10.30h, кабинет бр. 315.
Испит из МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ биће одржан 14.01.2017. у 12.00h, учионица бр. 314.