Обука наставника за подучавање изговора у настави енглеског језика – теоријски и практични аспекти

Пријављивање за семинар:
контакт особа: Бојана Јаковљевић, bojana.jakovljevic@ff.uns.ac.rs
жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад 840-1712666-26
позив на број 97  968004764
Обука наставника за подучавање изговора у настави енглеског језика – теоријски и практични аспекти, 752

Програм семинара: Обука наставника за подучавање изговора у настави енглеског језика – теоријски и практични аспекти
Време одржавања: 30.9.2017. у 10h

Захтев за предрачун треба да садржи:
– назив школе и име полазника семинара
– ПИБ школе
– износ који треба уплатити и назив семинара
– жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад  840-1712666-26,
позив на број: 968004764
Послати на email adresu: slavko@ff.uns.ac.rs