Обука и примена образовних технологија у настави српског језика и књижевности

Пријављивање за семинар:
контакт особа: Миљана Барјамовић, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs
Број телефона: 064 03 56 004
жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад 840-1712666-26
позив на број 97  968004764
Обука и примена образовних технологија у настави српског језика и књижевности, 711

Програм семинра: Обука и примена образовних технологија у настави српског језика и књижевности
Време одржавања:
10. март 2018. године у 10 часова на Филозофском факултету

Захтев за предрачун треба да садржи:
– назив школе и име полазника семинара
– ПИБ школе
– износ који треба уплатити и назив семинара
– жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад  840-1712666-26,
позив на број: 968004764
Послати на email adresu: slavko@ff.uns.ac.rs