Обавештење за полазнике свих програма којe реализујe Центaр за усавршавање наставника и образовање током читавог живота

  • У складу са мерама донетим проглашавањем ванредног стања у Републици Србији, одржавање испита одлаже се док се за то не стекну одговарајући услови.
  • Статус полазника програма биће продужен за период трајања ванредног стањa.
  • Консултације са предметним наставницима, око начина припремања испита и добијања наставних садржаја, можете обављати електронским путем.
  • Све информације о даљој динамици рада Центра и терминима организације испита биће благовремено постављене на сајт Центра за усавршавање наставника и образовање током читавог живота.

                                                                            У име Програмског већа Центра

Проф. др Бранка Јакшић Провчи, управница Центра