Настава мађарског језика као нематерњег

Пријављивање за семинар:
контакт особа: Едита Андрић, andrice@sbb.rs, 063590140
жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад 840-1712666-26
позив на број 97  968004764
Настава мађарског језика као нематерњег, 865

Програм сенинара: Настава мађарског језика као нематерњег
Време одржавања:

Захтев за предрачун треба да садржи:
– назив школе и име полазника семинара
– ПИБ школе
– износ који треба уплатити и назив семинара
– жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад  840-1712666-26,
позив на број: 968004764
Послати на email adresu: slavko@ff.uns.ac.rs