Књижевност српске модерне у настави средњих школа

Пријављивање за семинар:
контакт особа: Зорица Хаџић,  zorica_hadzic@ff.uns.ac.rs
Број телефона: 064 195 17 84
жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад 840-1712666-26
позив на број 97   968004764
Књижевност српске модерне у настави средњих школа, 705

Програм семинара: Књижевност српске модерне у настави средњих школа
Време одржавања:
4.02.2017. у 10 часова на Филозофском факултету

Захтев за предрачун треба да садржи:
– назив школе и име полазника семинара
– ПИБ школе
– износ који треба уплатити и назив семинара
– жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад  840-1712666-26,
позив на број: 968004764
Послати на email adresu: slavko@ff.uns.ac.rs