Интерактивна настава француског језика као страног

Пријављивање за семинар:
контакт особа: Тамара Валчић Булић, tamara.valcic.bulic@ff.uns.ac.rs
жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад 840-1712666-26
позив на број 97   968004764
Интерактивна настава француског језика као страног, 730

Програм семинара: Интерактивна настава француског језика као страног
Време одржавања:
18. и 19. март 2017.

Захтев за предрачун треба да садржи:
– назив школе и име полазника семинара
– ПИБ школе
– износ који треба уплатити и назив семинара
– жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад  840-1712666-26,
позив на број: 968004764
Послати на email adresu: slavko@ff.uns.ac.rs