Иновације у настави књижевности средњег века и ренесансе

Пријављивање за семинар:
контакт особа: Невена Варница,  nevena@ff.uns.ac.rs
Број телефона: 064 37 33 762
жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад 840-1712666-26
позив на број 97   968004764
Иновације у настави књижевности средњег века и ренесансе,  703

Програм семинара: Иновације у настави књижевности средњег века и ренесансе
Време одржавања:
11. март 2017.

Захтев за предрачун треба да садржи:
– назив школе и име полазника семинара
– ПИБ школе
– износ који треба уплатити и назив семинара
– жиро рачун: Филозофски факултет Нови Сад  840-1712666-26,
позив на број: 968004764
Послати на email adresu: slavko@ff.uns.ac.rs